Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Projekty i inwestycje

Zakres projektu obejmuje wdrożenie e-usług wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jego wdrożenia. Projekt współfinasowany jest ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  
Cel projektu: Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Działania w projekcie uwzględniają modernizację i doposażenie stanowi...
Cel projektu: Zakup sprzętu zwiększającego ergonomię pracy na zidentyfikowanych w analizie stanowiskach, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka ...