Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Realizowane projekty

Cel projektu: Zakup sprzętu zwiększającego ergonomię pracy na zidentyfikowanych w analizie stanowiskach, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy jak komplementarne do wsparcia infrastrukturalnego.

 

 

Projekt realizowany przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 — 2020
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Okres realizacji projektu od 01.12.2021 r. do 30.04.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI


Dodano: 5 wrzesień 2023
Opublikował: Dział informatyki