Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Izba przyjęć OSK Katowice
Informacje dla pacjentów

Do zadań Izby Przyjęć należy rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania z uprawnień zdrowotnych, zbadanie przez lekarza Izby Przyjęć, lub lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, prowadzenie listy pacjentów oczekujących.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego,
  • przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

Izba Przyjęć Szpitala prowadzi przyjęcia do:

  • Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
  • Oddziału Chirurgii Ogólnej
  • Oddziału Chorób Wewnętrznych

Izba Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z spełnia warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacja udzielania świadczeń:

  1. Lekarze specjaliści - zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia
  2. Pielęgniarki - zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia
Ankieta dla pacjentów przyjmowanych na oddziały

Aby wypełnić załączoną do komunikatu ankietę należy pobrać ją, zapisać na dysku komputera, wydrukować, poprawnie wypełnić a następnie zapisać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia oraz odesłać ankietę na nasz adres e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl