Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Cennik OSK Katowice

 

Cennik Usług

Sterylizatornia

Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok

 

Wniosek dokumentacja medyczna

 

 

Zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w danym zakresie.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA ZOSTANIE WYSŁANA DOPIERO PO DOKONANIU WPŁATY NA KONTO SZPITALA

Kwota faktury zostanie państwu wysłana sms-em

Za każdym razem pobierana jest opłata za przesyłkę w zależności od wielkości koperty w wysokości:

- koperta C5 6,80 zł list polecony / 8,80 zł list polecony priorytetowy

- koperta C4 7,30 zł list polecony / 9,30 zł list polecony priorytetowy

- koperta C4 rozkładana 15,60 zł list polecony / 18,30 zł list polecony priorytetowy

Za każdym razem pobierana jest opłata za kopertę zależności od wielkości :

- koperta C5 0,14 zł

- koperta C4 0,26 zł

- koperta C4 rozkładana 0,68 zł

Za każdy kolejny raz udostępniania dokumentacji pobierana jest opłata :

Za sporządzenie jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji potwierdzonej „ za zgodnością z oryginałem” – 0,35 zł brutto

 

Dane do przelewu

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.

Ul. Panewnicka 65

40-760 Katowice

Konto PEKAO S.A. oddział w Katowicach

58 1240 1330 1111 0010 6347 7057

Tytuł przelewu : opłata za dokumentacje medyczną

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres email: dokumentacjamedyczna@kolejowy.katowice.pl