Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Realizowane projekty

Cel projektu: Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Działania w projekcie uwzględniają modernizację i doposażenie stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe mające na celu eliminacje ryzyka w miejscu pracy.

 

Projekt realizowany przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 — 2020 OS priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwiej opieki zdrowotnej
 
Okres realizacji projektu od 20.03.2023 r. do 30.06.2023 r.


Dodano: 6 wrzesień 2023
Opublikował: Dział informatyki