Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Zamówienia publiczne

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Izby Przyjęć ze specjalizacją choroby wewnętrzne w połączeniu z pełnieniem obowiązków Kierownika Izby Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. w godzinach ordynacji dziennej i poza godzinami ordynacji dziennej. - OPO/09/K/2023

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - sp.z.o.z. ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich  świadczeń zdrowotnych w zakresie  Izby Przyjęć ze specjalizacją choroby  wewnętrzne  w połączeniu z pełnieniem  obowiązków Kierownika Izby Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. w godzinach ordynacji dziennej i poza godzinami ordynacji dziennej.

data publikacji: 23.02.2023
status: zakończony