Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Informacje i aktualności

Poradnia Neurologiczna Okręgowego Szpitala Kolejowego

Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście lub telefonicznie. W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu założenia kartoteki pacjenta.

Pielęgniarka Środowiskowa Okręgowego Szpitala Kolejowego

Pielęgniarka wykonuje zabiegi i procedury medyczne (iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, kroplówki, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, wykonanie EKG, ważenie, mierzenie). Przeprowadza testy przesiewowe dzieci i młodzieży.

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są również w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta na podstawie zlecenia lekarza POZ.

Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby w stanie terminalnym.

W ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem poz;
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
 • położną rodzinną;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka w oparciu o inne przepisy;
 • realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
 • organizację grup wsparcia.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej podopiecznego;
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • wykonywanie testów diagnostycznych przy wykorzystaniu zestawów diagnostycznych;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych przy użyciu zestawów do pobierania.

Świadczenia lecznicze obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet (po przeszkoleniu – u mężczyzn); płukanie pęcherza;
 • wykonywanie wlewów / wlewek doodbytniczych;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
 • zdejmowanie szwów na zlecenie lekarza;
 • wykonywanie inhalacji;
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • stawianie baniek;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

O oddziale

Oddział Wewnętrzny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach prowadzi diagnostykę i leczenie chorych w dziedzinie chorób wewnętrznych w zakresie pierwszego stopnia referencji.

Oddział pełni stały dyżur i przyjmuje głównie chorych w trybie nagłym. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych oraz szkoleń lekarzy w ramach stażu podyplomowego.

Usługi Oddziału

Oddział zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych w zakresie:

 • chorób układu oddechowych,
 • chorób serca i układu krążenia,
 • chorób układu pokarmowego,
 • chorób układu krwiotwórczego,
 • chorób układu moczowego,
 • chorób układu wewnątrzwydzielniczego
 • oraz otacza opieką pacjentów z cukrzycą oraz chorobami nowotworowymi.

Wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są w pracowniach przez wykwalifikowany personel i przy pomocy sprzętu znajdującego się na terenie Szpitala, tj. m.in.:

 • badania laboratoryjne,
 • tomografia komputerowa,
 • RTG,
 • echokardiografia,
 • EKG,
 • 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
 • próby wysiłkowe,
 • endoskopia przewodu pokarmowego,
 • ultrasonografia.

Informacje o oddziale

Na Oddziale Chirurgii Ogólnej Okręgowego Szpitala Kolejowego wykonuje się średnio 1000 zabiegów rocznie. Oddział zapewnia wysoki poziom świadczonych usług wykorzystując w leczeniu najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie technik operacyjnych.

Niewątpliwym atutem jest obecność OIOM, który podnosi bezpieczeństwo operowanych Pacjentów, oraz umożliwia wykonywanie zabiegów u tych wymagających - ze względu na liczne obciążenia - specjalistycznej i zaawansowanej opieki pooperacyjnej. W Oddziale w oparciu o umowę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym odbywają się zajęcia i prelekcje dla studentów Wydziału Lekarskiego ŚUM, którzy w trakcie późniejszego stażu wybierają nasz Oddział na 1 miejscu spośród jednostek akredytowanych do odbywania stażu z chirurgii ogólnej.

Doświadczony a jednocześnie młody zespół lekarski zapewnia pacjentom Oddziału kompletna i fachowa pomoc, w życzliwej atmosferze. Obecnie Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne w chirurgii ogólnej 3 lekarzy rezydentów. Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawuje 17 pielęgniarek.

Usługi Oddziału

Stosujemy zaawansowane procedury laparoskopowe, ale także jako jeden z nielicznych ośrodków wykonujemy miejscowe niszczenie przerzutów nowotworowych do wątroby techniką termoablacji mikrofalowej (dwóch lekarzy Oddziału odbyło szkolenie z termoablacji mikrofalowej w Churchil's Hospital w Oxfordzie).

Oprócz chirurgii laparoskopowej Oddział zapewnia pełen wachlarz świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej w leczeniu nowotworowych i nienowotworowych chorób układu pokarmowego - od operacji przełyku, żołądka i jelit, wątroby, trzustki i dróg żółciowych, po złożone resekcje wielonarządowe, jak również operacyjne leczenie przepuklin czy chirurgiczne leczenie żylaków kończyn dolnych.

Personel oddziału

 

Kierownik oddziału 

 

Kierownik:
dr n.med. Andrzej Grabarczyk

 • Z-ca Kierownika,
  lek. Janusz Pabian
 • Pielęgniarka Oddziałowa:
  mgr. Anna Mielech
 • Blok Operacyjny Chirurgiczny:
  Pielęgniarka Koordynująca- lic. Agnieszka Kaczorowska-Kozieł
  Pielegniarka koordynująca - s. Dorota Krysztofińska

 

Informacje o oddziale

W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach działa największy w Polsce ośrodek transplantacji rogówki wykonujący kilkaset zabiegów rocznie. Na oddziale okulistycznym przeprowadzono w 2000 roku pierwszy w Polsce zabieg transplantacji komórek rozrodczych nabłonka rogówki od spokrewnionego dawcy. W 2010 roku zespół okulistów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały jako pierwszy w Europie wszczepił pięciu pacjentom protezy rogówki wykonane z tytanu i pleksiglasu.

W Oddziale wykonano ponad 2000 przeszczepów rogówki, co przez wiele lat plasowało go na pierwszym miejscu w kraju pod względem ilości przeprowadzonych transplantacji. Przy Oddziale funkcjonuje nowocześnie wyposażony Bank Tkanek Oka, co znacząco usprawnia przeprowadzane procedury transplantacyjne. W dziedzinie transplantologii, w Oddziale wykonano pionierskie (pierwsze w kraju) zabiegi: przeszczepienia rąbkowych komórek macierzystych, wszczepienia sztucznej rogówki (keratoprotezy), a także przeszczepy warstwowe rogówki przedni, a następnie przeszczep warstwowy tylny rogówki.

Osiągnięcia w dziedzinie transplantologii przyniosły Oddziałowi niepodważalny prestiż w skali kraju i renomę ośrodka konsultacyjnego dla pacjentów z ciężkimi schorzeniami rogówki, kierowanych z całej Polski (często również z ośrodków klinicznych). Dokonania w zakresie transplantologii zostały uhonorowane Nagrodą Ministra Opieki Zdrowotnej „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka”.