Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

ODDZIAŁY:
Oddział Ginekologiczno - Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Ordynator:

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Z-ca Ordynatora:

dr n. med. Beata Rembielak-Stawecka

Asystenci:

dr hab n.med. Marek Kudła
dr n.med. Mateusz Michalski
lek Ewa Barczyk-Borkowska
lek. Magdalena Salomon- Perzyńska
lek. Mieczysław Wętka
lek. Henryk Wojnowski

Położna oddziałowa:

mgr Barbara Kowolik

Oddział Położniczy:

lic. Jolanta Flis
lic. Barbara Prus
lic. Anna Sitko
lic. Dorota Wiœniewska

Sala Porodowa:

specjalista mgr Joanna Matla
specjalista mgr Anna Wojtyla
specjalista lic.Lucyna Gładysz
mgr Ilona Janda
mgr Dorota Nowińska
lic. Barbara Dudek
lic. Magdalena Kocem
położna Anna Szlendak

Oddział Ginekologi z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej:


mgr Marta Brol
mgr Elżbieta Sobczyk
mgr Aleksandra Szary
mgr Iwona Wieczorek
lic. Katarzyna Deluga - położna zabiegowa
lic. Agata Sitkowska
położna Ewa Jawor
położna Izabela Miczek
pielęgniarka Mirosława Żydek

Kontakt

Ordynator:
32 605 35 66
Dyżurka lekarska:
32 605 35 67
Pielęgniarka Oddziałowa:
32 605 35 68
Dyżurka położnych:
32 605 35 69
Dyżurka pielęgniarek:
32 605 35 70
Sala porodowa:
32 605 35 71


prezentacja multimedialna


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej

Oddział Ginekologii Onkologicznej,
Ogólnej i Położnictwa


Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia D
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OTC 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: osk_katowice@op.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio